Ana Maria gir over 130 kvinner fra ulike land en vei inn i arbeidslivet