Dette tilbyr vi

Veiledning

Vi gir individuell veiledning på din forretningsidé. Det vil si hva er det du selger til hvem og hvordan. Det er du som bestemmer tema. Vi anbefaler at du deltar på oppstartskurs for gründere før du får individuell veiledning.

Ta kontakt

Kurs

Vi arrangerer mange temakurs som er relevante for forretningsdrift. Vi benytter profesjonelle kursholdere, som til daglig jobber med de temaene de underviser i. Målsetningen er å gi deg praktiske verktøy og råd.

Se kurs

Gründerverksted

Her jobber du praktisk med din egen forretningsidé sammen med andre gründere. Leder av verkstedet er gjerne en gründer som har spesialkompetanse i gitt tema. Målsetningen er å skape en trygg øvingsarena, utveksle erfaringer, få tips og råd. Vi forutsetter at du deltar aktivt.

Finn neste verksted

Aktiviteter

Vi arrangerer eller er medarrangør til frokostmøteer, gründerkafeerm den internasjonale Gründeruka og andre arrangementer med nyttige temaer og innhold.

Se aktiviteter

Hva kan vi hjelpe med?

Dette sier gründerne

MinEgenBedrift.no – en samleside med gode tips og råd for gründere.

MinEgenBedrift

Hva skal bedriften din hete?

Hvilke vurderinger bør ligge til grunn for ditt valg av navn?

Les mer (minegenbedrift.no)